Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]
Tablice Chemiczne PDF Drukuj Email

Jeśli ktoś jest w posiadaniu tablic chemicznych, to bardzo prosilibyśmy, aby nam je nadesłał (na adres któregoś z administratorów, najlepiej w formie pliku  *.doc; *.pdf; *.jpg) - na pewno je zamieścimy. Tablice są w kolejności alfabetycznej. Po najechaniu myszką na tytuł tablicy pojawi się informacja o źródle.

Skan (wersja *.jpg)Wersja
PDF
Acetale - różne stałe fizyczne
Aldehydy alifatyczne - różne stałe fizyczne
Aldehydy aromatyczne - różne stałe fizyczne
Alifatyczne kwasy karboksylowe - różne stałe fizyczne
Alkohole alifatyczne - różne stałe fizyczne
Alkohole aromatyczne - różne stałe fizyczne
Alkohole polihydroksylowe - różne stałe fizyczne
Aminokwasy - różne stałe fizyczne
Aminy trzeciorzędowe - różne stałe fizyczne
Aromatyczne kwasy karboksylowe - różne stałe fizyczne
Bezwodniki kwasowe alifatyczne- różne stałe fizyczne
Chinony - różne stałe fizyczne
Chlorki kwasowe alifatyczne- różne stałe fizyczne
Chlorowco pochodne alifatyczne- różne stałe fizyczne
Długość wiązań
Energia jonizacji pierwiastków
Energia sieci krystalicznych w kJ/mol
Energia wiązania
Enole - różne stałe fizyczne
Estry alifatyczne - różne stałe fizyczne
Estry aromatyczne - różne stałe fizyczne
Estry kwasów nieorganicznych - różne stałe fizyczne
Etery alifatyczne - różne stałe fizyczne
Etery aromatyczne - różne stałe fizyczne
Fenole - różne stałe fizyczne
Funkcje termodynamiczne jonów w roztworach wodnych
Funkcje termodynamiczne związków organicznych
Gęstość d (g/cm3) wodnych roztworów kwasów i zasad w temperaturze 20°C
Gęstość wodnych roztworów soli nieorganicznych (g/cm3)
Identyfikacja płomieniowa tworzyw sztucznych
Iloczyny rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych związków w wodzie w temperaturze pokojowej
Imidy - różne stałe fizyczne
Jednostki ciśnienia
Ketony alifatyczne - różne stałe fizyczne
Ketony aromatyczne - różne stałe fizyczne
Konfiguracje elektronowe pierwiastków w stanie podstawowym
Konfiguracje najważniejszych heksoz
Konfiguracje elektronowe pierwiastków drugiego okresu w stanie podstawowym i wzbudzonym
Kwasy sulfonowe - różne stałe fizyczne
Liczby kwantowe
Masy atomowe według IUPAC
Momenty dipolowe w debajach
Nadnapięcia wodoru, tlenu i metali w woltach na różnych elektrodach
Najczęściej stosowane typy hybrydyzacji

Nasycone węglowodory alifatyczne - różne stałe fizyczne
Nienasycone węglowodory alifatyczne- różne stałe fizyczne
Nitrozo-, azo-, azoksy- i hydrazozwiązki - różne stałe fizyczne
Nitrozozwiązki alifatyczne - różne stałe fizyczne
Nitrozozwiązki aromatyczne- różne stałe fizyczne
Nitryle alifatyczne - różne stałe fizyczne
Nitryle aromatyczne - różne stałe fizyczne
Normalne potencjały elektrodowe w temperaturze 298 K
Normalne potencjały elektrodowe w roztworach wodnych w temperaturze 298 K
Nuklidy występujące w przyrodzie
Orbitale molekularne etanu, etenu i etynu
Orbitale molekularne w cząsteczkach H2O, CO2 i CO
Pierwszo- i drugorzędowe aminy alifatyczne - różne stałe fizyczne
Pierwszorzędowe aminy alifatyczne - różne stałe fizyczne
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne - różne stałe fizyczne
Podstawowe amidy aromatyczne - różne stałe fizyczne
Podstawowe właściwości gazów i par
Powinowactwo elektronowe pierwiastków
Przewidywanie symetrii drobin
Reakcje jonowe w roztworach wodnych
Redukcja objętości gazów do warunków normalnych
Rozpuszczalność cieczy w wodzie w temperaturze pokojowej
Rozpuszczalność gazów w wodzie...
Rozpuszczalność substancji stałych w wodzie w zależności od temperatury
Różne związki fosforowe- różne stałe fizyczne
Różne związki siarkowe - różne stałe fizyczne
Skład izotopowy pierwiastków
Spotykane w literaturze nazwy poszczególnych grup układu okresowego
Stałe dysocjacji i stopnie dysocjacji
Stałe dysocjacji niektórych związków chemicznych
Stałe dysocjacji, stopnie dysocjacji, pH roztworu
Stałe trwałości kompleksów metali
Sulfoamidy - różne stałe fizyczne
Szereg homologiczny alkanów
Szereg napięciowy metali
Tabela rozpuszczalności
Tiole - różne stałe fizyczne
Tradycyjne symbole i nazwy nuklidów
Układ okresowy pierwiastków
Węglowodany (cukry) - różne stałe fizyczne
Węglowodory aromatyczne- różne stałe fizyczne
Widmo emisyjne wodoru
Właściwości fizyczne kryształów z róznymi wiązaniami
Właściwości termochemiczne pierwiastków i związków nieorganicznych
Właściwości związków nieorganicznych (tabela w formacie DjVu)
Zakresy zmiany barwy wskaźników w zależności od pH
Zależności ilościowe wynikające z teorii Bohra oraz podstawowe stałe występujące w równaniach

 

Tablice chemiczne opracowuje cała załoga
Vortalu młodego Chemika